جلسه دیدار و گفتگوی صمیمانه رئیس و هیئت رئیسه دانشگاه بیرجند با اعضای هیئت علمی و کارمندان دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی و دانشکده هنر برگزار شد.
در این نشست رؤسای دانشکده های مذکور مشکلات و محدودیتهای موجود و درخواستهایشان را بیان نمودند. سپس اعضای هیئت علمی و کارمندان دو دانشکده نظرات، پیشنهادات و سؤالاتشان را مطرح کردند.
در پایان ریاست دانشگاه و اعضای هیئت رئیسه به پرسش های حاضران پاسخ دادند.

DSC_0042
DSC_0044
DSC_0047