استاد ارجمند جناب آقای دکتر افضل پور
انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی موجب مسرت و افتخار جامعه دانشگاهی بویژه خانواده بزرگ دانشگاه بیرجند گردید. ضمن تبریک صمیمانه ، از درگاه حضرت سبحان برای شما توفیق روزافزون، سلامتی و سعادت  مسألت داریم.

روابط عمومی دانشگاه بیرجند