مزار زنده یاد پروفسور محمدحسن گنجی پدر علم جغرافیای نوین ایران و بنیانگذار دانشگاه بیرجند به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت آن مرحوم با حضور مدیران و مسئولین استان و جمعی از فرهیختگان و مردم فرهنگ دوست بیرجند روز چهارشنبه 6 مرداد 1395 گلباران شد.

 

 

 

 

pg01

pg02

pg03

g04

pg05