به دنبال انتصاب دکتر ناصر ندا رئیس قبلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند، دکتر حسن فرسی به عنوان رئیس این دانشکده معرفی شد.
مراسم معارفه رئیس جدید و تقدیر و تشکر از رئیس قبلی دانشکده برق و کامپیوتر قبل از ظهر یکشنبه 27 تیرماه در محل سالن همایشهای مجازی دانشکده مهندسی با حضور ریاست دانشگاه، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و. اساتید و کارکنان دانشکده مذکور برگزار گردید.
در این مراسم دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند ضمن یادآوری اولویت و محوریت کار علمی و پژوهشی در دانشگاه بر ضرورت توجه به افزایش و بهره وری و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات آزمایشگاهی تأکید نمود. وی کاهش تعداد داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک در آزمون سراسری اخیر را معنی دار توصیف کرد و صاحبنظران بویژه اساتید دانشگاه در رشته های مهندسی را به تحلیل و آسیب شناسی این موضوع فراخواند.

ece1ece2ece3