به منظور ارتقای توانمندی و افزایش مهارت نیروی انسانی در حوزه پژوهش و آموزش دانشجویان و بهره مندی از ظرفیت های موجود و تأکید بیشتر بر آموزشهای علمی به منظور افزایش سطح دانش فنی و مهارتی دانشجویان تفاهم نامه همکاری بین دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند و مهندس حسین خوش آیند مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی امضا شد.
استفاده متقابل از توانمندیهای طرفین در بخشهای مطالعاتی، آموزشی، مهارتی، پژوهشی و برنامه ریزی درسی، اجرای دوره های آموزشی کارآفرینی و تخصصی مورد نیاز دانشگاه بیرجند در سطح مختلف مهارتی و تخصصی، تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی براساس نیاز سنجی آموزشی، همکاری در زمینه برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی، راه اندازی مراکز آموزش فنی و حرفه ای در جوار دانشگاه بیرجند و استفاده از تجارب اساتید و پژوهشگران و مربیان در راستای توانمندسازی نیروی انسانی طرفین از تعهدات مشترک این تفاهم نامه می باشد.
دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند با تأکید بر اینکه امضای تفاهم نامه منعقد شده در راستای اهداف کلان آموزش عالی با توجه به نیازهای جامعه و کشور است؛ گفت: دانشجویان دانش را در دانشگاه و مهارتها را در مجموعه فنی و حرفه ای خواهند آموخت تا در بازار کار بتوانند توانمندتر به جامعه خدمت نمایند.
رئیس دانشگاه بیرجند ضمن اعلام اینکه دوره ها در چارچوبهای موجود و متناسب با شرایط و نیازهای جامعه دانشجویی برگزار خواهد شد خاطرنشان ساخت که ورود دانشجویان به دوره های فنی و حرفه ای در شاخصها و مقام های فنی حرفه ای تأثیرگذار خواهد بود.
حسین خوش آیند مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با تقدیر از پیگیری و هماهنگی صورت گرفته توسط دانشگاه بیرجند و سازمان فنی و حرفه ای در راستای انعقاد این تفاهم نامه اظهار داشت: می توان با استفاده از ظرفیت های موجود در دانشگاه بیرجند و سازمان فنی و حرفه ای نسبت به مهارت آموزی دانشجویان اقدام نمود تا پس از فارغ التحصیلی مهارتهای لازم جهت ورود به بازار کار را کسب نمایند.
وی با بیان اینکه سازمان فنی و حرفه ای در سطح استان دارای 18 مرکز فنی و حرفه ای دولتی و 120 کارگاه مجهز با قابلیت ارائه 400 حرفه مهارتی می باشد اعلام کرد که در راستای این تفاهم نامه دوره های آموزشی، کارآفرینی و تخصصی مورد نیاز براساس اعلام دانشگاه بیرجند عملیاتی خواهد شد.

 tafahom 1tafahom 2tafahom 3tafahom 4