به گزارش حوزه معاونت آموزشی، دانشگاه بیرجند در نظر دارد در تابستان 1395 کلیه دروس عمومی، پایه و برخی از دروس تخصصی را ارائه نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک ذیل مراجعه فرمائید.

اطلاعیه برگزاری ترم تابستان 1395

مدیریت آموزشهای آزاد، نوبت دوم و دانشجویان خارجی دانشگاه