به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، اردوی راهیان نور جهت بازدید از مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس ویژه برادران دانشجوی دانشگاه بیرجند تابستان امسال برگزار می شود. دانشجویان شرکت کننده در اردوی مذکور از 16 تا 23 شهریورماه از مناطق عملیاتی کردستان و جبهه های غرب بازدید خواهند نمود.

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند به آدرس http://bsub.ir مراجعه نمایید.