به مناسبت هفته خوابگاه ها مسابقات مختلف ورزشی با همکاری مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه و اداره امور خوابگاه ها و شرکت دانشجویان دختر ساکن مجموعه های خوابگاهی صدف، گلستان و توحید برگزار شد.
مسابقات فریز بی با شرکت 125 نفر و والیبال 4 نفره با حضور 20 تیم انجام شد و نفرات تیم های برتر مشخص شدند.
به این مناسبت جشنواره بادبادکها با حضور یکصد نفر شامل 30 تیم، گلگشت و کوهروی همراه با مسابقات پرتاب حلقه و پرتاب توپ تنیس با شرکت یکصد نفر برگزار شد.
برگزاری مسابقات فریز بی و پرتاب حلقه بین سرپرستان خوابگاه و نیرویهای خدماتی خوابگاه از دیگر فعالیتهای ورزشی مناسبت مذکور در دانشگاه بیرجند بود.

mosabeghat1 mosabeghat2
mosabeghat3 mosabeghat4