دومین جلسه هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات با موضوع معرفی خدمات مر کز آپا و نیازسنجی امنیتی دستگاه های اجرایی و با حضور مسئولین فناوری اطلاعات استان به میزبانی مرکز آپای دانشگاه بیرجند در سالن جلسات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر این دانشگاه برگزار گردید. در ابتدای این جلسه دکتر حامد وحدت نژاد رئیس مرکز آپای دانشگاه بیرجند با بیان ضرورت توجه بیشتر به بحث امنیت اطلاعات در فضای مجازی به معرفی طرح مرکز آپا و خدمات ارائه شده توسط این مرکز پرداخت. در ادامه مهندس دلگیر مدیرکل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت روزافزون حوزه امنیت در فناوری اطلاعات بر لزوم فعالسازی کارگروه پدافند سایبری در استان تاکید کرد. در پایان جلسه نیز کارشناسان مرکز آپا به سوالات و خواسته های مدیران فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی، در خصوص خدمات این مرکز پاسخ دادند و راهکارهایی را جهت چگونگی استفاده از خدمات مرکز و افزایش سطح امنیت اطلاعات در استان اراته نمودند.

apa m1 apa m2

ومین جلسه هم­اندیشی مدیران فناوری اطلاعات با موضوع معرفی خدمات مر کز آپا و نیاز­سنجی امنیتی دستگاه­های اجرایی و با حضور مسئولین فناوری اطلاعات استان به میزبانی مرکز آپای دانشگاه بیرجند در سالن جلسات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر این دانشگاه برگزار گردید.در ابتدای این جلسه دکتر حامد وحدت­نژاد رئیس مرکز آپای دانشگاه بیرجند با بیان ضرورت توجه بیشتر به بحث امنیت اطلاعات در فضای مجازی به معرفی طرح مرکز آپا و خدمات ارائه شده توسط این مرکز پرداخت.در ادامه مهندس دلگیر مدیرکل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت روزافزون حوزه امنیت در فناوری اطلاعات بر لزوم فعالسازی کارگروه پدافند سایبری در استان تاکید کرد. در پایان جلسه نیز کارشناسان مرکز آپا به سوالات و خواسته­های مدیران فناوری اطلاعات دستگاه­های اجرایی، در خصوص خدمات این مرکز پاسخ دادند و راهکارهایی راجهت چگونگی استفاده از خدمات مرکز و افزایش سطح امنیت اطلاعات در استان اراته نمودند.