رئیس هیئت امنا بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند در مراسم گرامیداشت چهلمین سال تأسیس دانشگاه و اولین سال تأسیس این بنیاد اظهار کرد: دانشگاه بیرجند به عنوان یک دانشگاه علمی و محوری در ایران شناخته شده است.
دکتر نوربخش با بیان اینکه بنیاد حامیان دانشگاه ها سازمانی مردم نهاد هستند، افزود: این سازمان برای اولین بار در ایران برای حمایت از دانشجویان تاسیس شده است.
وی با اشاره به اینکه بنیاد حامیان در راستای ویژگی های فرهنگی، علمی و غیرسیاسی فعالیت می کند، بیان داشت: این بنیاد برای رفع مشکلات و ضعف های موجود در بخش های آموزشی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
وی با بیان اینکه اعتبارات اختصاص یافته از سوی وزارت علوم کفاف کلیه هزینه های دانشگاه ها را نمی کند، اظهار کرد: در تمام دنیا این نیاز از طریق بنگاه های خیریه و سازمان های مردم نهاد تامین می شود.
رئیس هیئت امنا بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند با اشاره به اهداف بنیاد حامیان دانشگاه تصریح کرد: نامگذاری فضاهای آموزشی به نام خیران و بورسیه نخبگان کم بضاعت از جمله اهداف مهم بنیاد است.
وی افزود: علی رغم وضعیت اقتصادی و معیشت مردم استان خراسان جنوبی کمک های بسیار موثری در سازمان های مردم نهاد و خیریه داشته اند.
دکتر نوربخش با اشاره به نیاز جامعه به دانشگاه ها اظهار داشت: بنیاد حامیان از هرگونه کمکی که می تواند گره گشا باشد استقبال خواهد کرد.