نظر به اهمیت موضوع همایش هسته ای "از اجرا تا فرصت های پیش رو (بررسی تحولات پسا برجام)" و فرصت کم و تقاضای دانشوران مبنی بر تمدید زمان ثبت نام و دریافت مقالات، هیأت علمی و اجرایی همایش با تمدید زمان همایش موافقت نمود. جدول اجرایی همایش به شرح ذیل اعلام می گردد:
شروع ثبت نام: 15 مهر 95؛
آغاز دریافت مقالات همایش 15 مهر 95؛
آخرین مهلت ثبت نام 31 شهریور 95؛
آخرین مهلت ارسال مقالات 31 شهریور 95؛
اعلام نتایج داوری 20 مهر 95؛
تاریخ برگزاری همایش: 19 و 20 آبان 95؛
کلیه دانشوران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند با مراجعه به وب گاه همایش به نشانی (http://conf.birjand.ac.ir) مطابق جدول زمان بندی نسبت به ثبت نام و ارسال مقالات اقدام نمایند.
این همایش در آبان ماه 95 با حضور دانشوران، محققان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، استادان کشوری و استانی در دانشگاه بیرجند برگزار می-گردد