دکتر محمدعلی بهدانی به پیشرفت های چشمگیر دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری در سالیان اخیر اشاره کرد و افزود: تولیدات علمی دانشگاه در این سالها از رشد بسیار بالای برخوردار بوده است.

Dr behdaniوی ادامه داد: براساس مستندات موجود دانشگاه بیرجند به لحاظ تولیدات علمی در ردیف 20 دانشگاه برتر کشور و در ردیف دانشگاه های برتر جهت انعقاد قراردادهای پژوهشی با دستگاه های اجرایی قرار گرفته است.
معاون پژوهش و فناوری اضافه کرد: دو نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه در ردیف 100 نفر از سرآمدان علمی کشور قرار گرفته اند که از جمله دستاوردهای این دانشگاه است.
وی اظهار کرد: در دوسال اخیر دانشگاه بیرجند با دانشگاه های معتبر خارجی تفاهم نامه همکاری امضا کرد که در سالهای آینده مردم منطقه و جامعه دانشگاهی استان از ثمرات آن بهره مند می شوند.
وی از فعالیت حدود 350 پژوهشگر در این دانشگاه خبر داد و گفت: همه اعضای هیات علمی دانشگاه پژوهشگر هم محسوب می شوند که در سال گذشته موفق به ارائه 210 مقاله ISI و 258 مقاله ISC شدند همچنین 268 مقاله توسط این اعضا در همایش های بین المللی ارائه شد.