دکتر محمدرضا آقا ابراهیمی در گفت گو با ایرنا افزود: دانشگاه بیرجند در سال 1356 کار خود را با پذیرش 120 دانشجو در سه رشته کارشناسی در دانشکده علوم آغاز کرد.

Dr aghaebrahimiوی گفت: امروز که به وضعیت کلی این دانشگاه نگاه می کنیم متوجه می شویم که از ابتدای تاسیس تاکنون پیشرفت های بسیار خوبی داشته و در زمینه افزایش دانشکده ها و گروه های آموزشی، افزایش دوره های کارشناسی و توسعه تحصیلات تکمیلی، گسترش فضاهای فیزیکی، جذب امکانات آموزشی، پژوهشی و دانشجویی و نیز در زمینه ارتقا سطح علمی اعضای هیات علمی خود رشد خوبی داشته است.
وی بیان کرد: در عین حال، با توجه به امکاناتی که در کشور هست و با توجه به رشدی که برخی دانشگاههای همتراز ما در طی مدت مشابه داشته اند، ما نیز می توانستیم بیشتر و بهتر رشد کنیم.
وی اظهار کرد: از جمله دلایلی که سبب شد دانشگاه بیرجند همپای برخی دانشگاه های همتراز خود رشد نکند می توان به این واقعیت اشاره کرد که در 27 سال ابتدای فعالیت دانشگاه بیرجند، یعنی تا سال 1383، بیرجند نه تنها مرکز استان نبود بلکه شهرستانی بسیار دورافتاده در پهناورترین استان کشور به شمار می رفت و همین موضوع باعث محرومیت دانشگاه بیرجند (و البته سایر دستگاه ها و بخش های مستقر در این منطقه) از سهم حقه خود در اعتبارات و امکانات دولتی می شد.
دکتر آقا ابراهیمی عنوان کرد: در دورانی که من رئیس دانشگاه بیرجند بودم (شهریورماه سال 1380 تا مهرماه سال 84) با درک همین مشکل اساسی سعی شد که نسبت به رفع آن اقدام شود.
وی ادامه داد: در نتیجه، در مورد تقسیم استان خراسان با یک کار مستمر و برنامه ریزی شده دانشگاه بیرجند را به عنوان یک مرجع کارشناسی معتبر و نهادی که بر اساس مبانی و یافته های علمی حرف می زند و نه احساسات مطرح کردیم.
رئیس اسبق دانشگاه بیرجند افزود: در دوران مسئولیت بنده یکی از شعارهایی که مدنظر وزارت علوم بود، افزایش تعهد اجتماعی دانشگاه بود.
دکتر آقاابراهیمی ادامه داد: تلاش برای تاسیس استان خراسان جنوبی در همین چهارچوب تعریف می شد اما دانشگاه بیرجند فعالیت های دیگری را هم در این جهت پیگیری می کرد و به ثمر رساند.
وی اضافه کرد: از جمله آنکه کنکور کارشناسی ارشد برای اولین بار در آن زمان، در حالی که هنوز استان خراسان جنوبی تاسیس نشده بود، در دانشگاه بیرجند برگزار شد. برگزاری کنکور کارشناسی ناپیوسته، برگزاری آزمون ادواری استخدامی دولت و اقداماتی مشابه هم در همین چهارچوب جای داشتند.
وی بیان کرد: یکی از اقدامات زیربنایی که از سالها قبل برای افزایش جذابیت دانشگاه بیرجند برای جذب و حفظ اعضای هیات علمی مطرح بود و نهایتاً در سال 1383 در چهارچوبهای قانونی مربوطه اجرایی شد، واگذاری زمین در داخل اراضی متعلق به دانشگاه به اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه بود.
وی گفت: این اقدام، حدود چهار یا پنج سال بعد از سوی دولت بعدی تحت عنوان "شهرک های فرهیختگان" به رسمیت شناخته شده و به دانشگاه های کشور برای اجرا ابلاغ شد و این نشان می دهد که در این زمینه دانشگاه بیرجند چندین سال جلوتر فکر و اقدام کرده بود.