جشنواره کسب و کارهای خانگی با هدف معرفی فرصت های شغلی با سرمایه کم و آشنایی دانشجویان با روش های کارآفرینی، تولید و ورود به بازار کار در دانشگاه یبرجند برگزار شد.
در جشنواره مذکور صاحبان مشاغل خانگی خراسان جنوبی با برپایی 13 غرفه در محل پردیس شهدای دانشگاه بیرجند طی سه روز از 13 تا 15 اردیبهشت ماه به معرفی تولید و محصولاتشان پرداختند.
این جشنواره با همکاری دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی و دانشکده هنر دانشگاه بیرجند برگزار گردید.

 

kasb 1  
kasb 2