به مناسبت دهم اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارس گروه کوهنوردی متشکل از کارکنان دانشگاه بیرجند به ارتفاعات شهرستان زیرکوه صعود کردند.

zirkoh 1 zirkoh 2