چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 1387

جلسه هدایت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان سرایان با همکاری آموزشکده کشاورزی و اموزش وپرورش شهرستان در محل اموزشکده کشاورزی سرایان برگزار گردید.
این جلسه با سخنرانی دکتر مرتضی قربانی رئیس آموزشکده کشاورزی سرایان پیرامون تاریخچه دانشکده وپتانسیل ان برای جذب دانشجو بالاخص دانشجویان بومی در سطح شهرستان واستان آغاز شد.
کسمایی رئیس آموزش وپررش شهرستان در مورد هدایت تحصیلی دانش آموزان و وظایف مشاوران ودست اند کاران راه کارهایی ارائه کرد.
در ادامه موضوع چگونگی جذب دانشجویان بومی شهرستان و چگونگی انتخاب رشته در آزمون سراسری توسط مشاورین توضیح داده شد.

 

sarayan 1 sarayan 2