اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند در خصوص دعوت شدگان به آزمون دکتری تخصصی کد رشته محلهای مختلف دانشگاه بیرجند در سال 1395

داوطلب گرامی !

ضمن عرض تبریك به مناسبت با موفقیت گذراندن مرحله اول آزمون دکتری تخصصی، خواهشمند است با در دست داشتن مدارک و مستندات اعلام شده و فرم  مشخصات فردی تکمیل شده که با کلیک بر روی فرم مشخصات فردی قابل دریافت می باشد، طبق برنامه زمانی جدول شماره 1 به محل های ذکر شده جهت مصاحبه علمی مراجعه فرمایند. بدیهی است این تاریخ ها قابل تغییر نمی باشند و به مراجعات پس از انقضای مهلت تعیین شده برای مصاحبه ترتیب اثر داده نخواهد شد.    


 شیوه نامه مصاحبه داوطلبان دکتری ورودی 1395 دانشگاه بیرجند (پیوست شماره 1)

مدارک مورد نیاز که می بایست داوطلبان برای انجام مصاحبه همراه خود داشته باشند:

1-فرم مشخصات فردی تکمیل شده (تایپ شده) توسط داوطلب

2-اصل مدرک کارشناسی ارشد یا کارنامه ریزنمرات که به تایید مدیر امور آموزشی دانشگاه یا مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه رسیده باشد.

3-اصل مدرک کارشناسی یا ریزنمرات که به تایید مدیر امور آموزشی دانشگاه یا مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه رسیده باشد.

داوطلبانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند. 

4-یک نسخه از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد 

5-مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی 

6-گواهی شرکت در کنفرانسها، همایشها و سمینارهای علمی معتبر بانضمام مقاله ارائه شده یا چاپ شده 

7-توصیه نامه علمی از دو نفر از استادان دوره کارشناسی ارشد

8-گواهی ثبت اختراع تایید شده توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور

9-گواهی برگزیدگی در جشنواره های معتبر علمی

10-اصل مدرک زبان معتبر که در شیوه نامه پذيرش دانشگاه قید شده است.

11-ارائه حکم استخدامی اعضای هیات علمی (مربی) و یا ارائه گواهی معتبر مبنی بر عضو هیات علمی رسمی آزمایشی و یا رسمی قطعی وزارت متبوع بوده و گواهی به تایید بالاترین مقام مسئول رسیده باشد.(برای داوطلبانی که از سهمیه مربی استفاده می کنند)

12-اصل فیش بانکی به مبلغ 720000 ریال بابت هزینه های آزمون مصاحبه به شماره حساب سیبا 2177582197007  بانک ملی شعبه مرکزی بيرجند به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه بیرجند

ضمناً لازم به ذکر است نمره نهایی داوطلب آزمون دکتری سال 1395 دانشگاه بیرجند بر مبنای 80 درصد نمره مصاحبه و 20 درصد آزمون متمرکز سازمان سنجش آموزش کشور محاسبه خواهد شد.

فرم مشخصات داوطلب برای شرکت در مصاحبه دکتری                                      شیوه نامه مصاحبه داوطلبان دکتری ورودی 1395 دانشگاه بیرجند

جدول شماره 1

ردیف نام رشته تاریخ مصاحبه 1 تاریخ مصاحبه 2 تاریخ مصاحبه 3 ساعت محل مصاحبه
1 برنامه ریزی درسی(روزانه و شبانه) 21/2/95 28/2/95 - 8:30 میدان شهداء-خیابان دانشگاه -دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-تلفن 32227795
3 فیزیولوژی ورزشی(روزانه و شبانه) 25/2/95 26/2/95 1/3/95 8:30 پردیس شوکت آباد کیلومتر 5 جاده زاهدان دانشکده تربیت بدنی
3 زبان و ادبیات فارسی(روزانه و شبانه) 28/2/95 29/2/95 - 8:30 پردیس شوکت آباد کیلومتر 5 جاده زاهدان دانشکده ادبیات و علوم انسانی
4 زمین شناسی-تکتونیک 18/2/95 9/3/95 - 8:30 پردیس شوکت آباد کیلومتر 5 جاده زاهدان دانشکده علوم گروه زمین شناسی
5  شیمی -شیمی فیزیک روزانه 3/3/95 11/3/95 - 8:30 پردیس شوکت آباد کیلومتر 5 جاده زاهدان دانشکده علوم گروه شیمی
6 شیمی  شیمی آلی روزانه 3/3/95 11/3/95 - 8:30 پردیس شوکت آباد کیلومتر 5 جاده زاهدان دانشکده علوم گروه شیمی
7 شیمی-شیمی تجزیه روزانه 3/3/95 11/3/95 - 8:30 پردیس شوکت آباد کیلومتر 5 جاده زاهدان دانشکده علوم گروه شیمی 05632202065
8 شیمی-شیمی معدنی روزانه 3/3/95 11/3/95 - 8:30 پردیس شوکت آباد کیلومتر 5 جاده زاهدان دانشکده علوم گروه شیمی
9 ریاضی-جبر 8/3/95 9/3/95 - 8:30 پردیس شوکت آباد کیلومتر 5 جاده زاهدان دانشکده علوم ریاضی و آمار-گروه ریاضی
10 ریاضی-آنالیز 8/3/95 9/3/95 - 8:30 پردیس شوکت آباد کیلومتر 5 جاده زاهدان دانشکده علوم ریاضی و آمار-گروه ریاضی
11 ریاضی-هندسه توپولوژِی 8/3/95 9/3/95 - 8:30 پردیس شوکت آباد کیلومتر 5 جاده زاهدان دانشکده علوم ریاضی و آمار-گروه ریاضی
12 ریاضی کاربردی 8/3/95 9/3/95 - 8:30 پردیس شوکت آباد کیلومتر 5 جاده زاهدان دانشکده علوم ریاضی و آمار-گروه ریاضی
13 آمار 8/3/95 9/3/95 10/3/95 8:30 پردیس شوکت آباد کیلومتر 5 جاده زاهدان دانشکده علوم ریاضی و آمار-گروه آمار
14 فیزیک (کلیه گرایشها) 8/3/95 9/3/95 10/3/95 8:30 پردیس شوکت آباد کیلومتر 5 جاده زاهدان دانشکده علوم گروه فیزیک
15 مهندسی برق الکترونیک(بورس اعزام به خارج) 19/2/95 20/2/95 - 8:30 پردیس شوکت آباد کیلومتر 5 جاده زاهدان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
16 مهندسی برق الکترونیک 19/2/95 20/2/95 - 8:30 پردیس شوکت آباد کیلومتر 5 جاده زاهدان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
17 مهندسی برق مخابرات سیستم 14/2/95 15/2/95   8:30 پردیس شوکت آباد کیلومتر 5 جاده زاهدان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
18 مهندسی برق قدرت 14/2/95 15/2/95   8:30 پردیس شوکت آباد کیلومتر 5 جاده زاهدان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
19 مهندسی برق کنترل 14/2/95 15/2/95   8:30 پردیس شوکت آباد کیلومتر 5 جاده زاهدان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
20 مهندسی کامپیوتر بورس اعزام به خارج 25/2/95 26/2/95 - 8:30 پردیس شوکت آباد کیلومتر 5 جاده زاهدان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
21 مهندسی مکانیک ساخت و تولید 9/3/95 11/3/95 17/3/95 8:30 پردیس شوکت آباد کیلومتر 5 جاده زاهدان دانشکده مهندسی
22 مهندسی مکانیک  طراحی کاربردی 23/2/95 12/3/95 20/4/95 8:30 پردیس شوکت آباد کیلومتر 5 جاده زاهدان دانشکده مهندسی
23 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 23/2/95 12/3/95 20/4/95 8:30 پردیس شوکت آباد کیلومتر 5 جاده زاهدان دانشکده مهندسی
24 مهندسی منابع آب 25/2/95 26/2/95 27/2/95 8:30 پردیس امیرآباد کیلومتر 5 جاده کرمان دانشکده کشاورزی
25 زراعت 25/2/95 26/2/95 27/2/95 8:30 پردیس امیرآباد کیلومتر 5 جاده کرمان دانشکده کشاورزی
26 تغذیه دام 25/2/95 26/2/95 27/2/95 8:30 پردیس امیرآباد کیلومتر 5 جاده کرمان دانشکده کشاورزی

بدیهی است داوطلبان فقط می توانند در یکی از تاریخ های تعیین شده برای مصاحبه شرکت نمایند.

                                                                  مدیریت تحصیلات تكمیلی  دانشگاه بیرجند