بازدید مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان از نمایشگاه مشترک "رویش و حرکت" متن خبر در سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی