چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 1262

کلاس داوری درجه 3 فوتبال ویژه دانشجویان پسر و دختر دانشگاه بیرجند توسط مدیریت تربیت بدنی طی شش روز  با حضور 30 نفر از دانشجویان با تدریس علی اکبر حبیب پور برگزار گردید.