ششمین جلسه ستاد گرامیداشت چهلمین سال تأسیس دانشگاه بیرجند روز دوشنبه 17 اسفندماه در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه دکتر غلامرضا زمانی معاون اداری و مالی دانشگاه و دبیر ستاد مختصری از فعالیتها و برنامه های ستاد را در راستای هرچه بهتر و باشکوهتر برگزار شدن مراسم گرامیداشت چهلمین سال تأسیس دانشگاه بیان نمود.
مسئولین کمیته علمی، کمیته فرهنگی و دبیرخانه نیز اقدامات و فعالیتهای این کمیته ها را تشریح کردند.
دکتر خلیل خلیلی ریاست دانشگاه بر ضرورت استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های اداری و صنفی استان، استفاده از توانمدی های دانشجویان در برگزاری این مراسم تأکید کرد.
وی همچنین ضمن تقدیر از فعالیت ها و برنامه ریزی های انجام شده توسط ستاد تاکنون کیفیت بخشی هرچه بیشتر برنامه ها را به اعضای ستاد توصیه نمود.