کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی و منابع الکترونیکی علوم اسلامی و کارگاه آموزشی نگارش و تدوین پایان نامه با شرکت طلاب و اساتید محقق حوزه علمیه خواهران حضرت نرجس (س) بیرجند در کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند برگزار شد. در کارگاه مذکور که روز پنج شنبه 13 اسفندماه 94 توسط دکتر محمدرضا کیانی عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی و حسین کازهی کارشناس کتابخانه مرکزی دانشگاه ارائه شد، شرکت کنندگان با سرفصل هایی از قبیل منابع الکترونیک فارسی، پایگاه ایرانداک، فنون کلیدی انتخاب منابع، فنون جستجوی کاربردی، انتخاب موضوع پایان نامه، گردآوری و تدوین پیشینه پژوهش، روش شناسی پژوهش، ارائه نتایج و تحلیل یافته ها و تدوین گزارش نهایی پژوهش آشنا شدند.