چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 1485

کارگاه آموزشی: روش‌ها و فنون تدریس

ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند

(18 لغایت 20 اسفندماه 94)

مکان: کلاس VCICT  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مجریان: دکترهادی پورشافعی دانشیار گروه علوم تربیتی – دکتر محسن آیتی دانشیار گروه علوم تربیتی

***

فهرست مباحث کارگاه: نیم روز اول سه شنبه 18/12/94 ساعت 16 تا 20  (دو جلسه 4 ساعت)

نیم روز دوم چهارشنبه 19/12/94 ساعت 8 تا 12 (دو جلسه 4 ساعت)

نیم روز سوم پنج شنبه 20/12/94 ساعت 8 تا 12 (دو جلسه 4 ساعت)

مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه

ظرفیت کارگاه 25 نفر

ثبت نام در کارگاه تا مورخه 16/12/94

برای ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک کنید

فرم ثبت نام