طی مراسمی که روز دوشنبه سوم اسفند ماه در محل حوزه معاونت دانشویی برگزار گردید ضمن تقدیر و تشکر از خدمات دکتر احمد خامسان رئیس قبلی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه بیرجند، رئیس جدید این مرکز معرفی شد.
دکتر خلیل خلیلی ریاست دانشگاه طی سخنانی با تقدیر از فعالیتهای چشمگیر مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه، مشاهده کارهای شاخص را نشاندهنده تلاش و کوشش جمعی نیروهای فعال در یک مجموعه دانست.
وی اظهار داشت: تفرقه پتانسیل ها باعث جزیره ای شدن استعدادها می شود و لازمه استفاده از همه پتانسیل ها تعامل و هم افزایی همه نیروها و افراد توانمند است.
دکتر محسن خورشید زاده معاون دانشجویی دانشگاه گزارشی از فعالیتها و عملکرد مرکز مشاوره، بهداشت و درمان را ارائه نمود وی راه اندازی مرکز مشاوره در پردیسهای شهدا و امیرآباد، ایجاد اتاق مشاوره در خوابگاه های دانشجویی، انجام حدود 3400 مشاوره دانشجویی برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان، اساتید و کارکنان، راه اندازی دفاتر مشاوره تحصیلی، برگزاری همایش های مختلف علمی و راه اندازی مرکز مشاوره بیماری های رفتاری را از جمله اقدامات مرکز مذکور برشمرد.
دکتر خورشیدزاده دریافت تندیس مرکز مشاوره فعال، ممتاز و برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی سالهای 91، 92 و 93 را از افتخارات مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بیرجند دانست و اجرای طرح پایش سلامت روان دانشجویان و اجرای طرح پایش سلامت کارکنان دانشگاه را از دیگر فعالیتهای شاخص این مرکز ذکر کرد.
در پایان این مراسم دکتر محمدحسن سالاری فر عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه بیرجند که دارای 19 سال تجربه درمانگری و فعالیت در حوزه روانشناسی در تهران و شهرستان ها و عضو هیأت رسیدگی به تخلفات روانشناسی استان خراسان جنوبی می باشد به عنوان رئیس جدید مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه بیرجند معرفی شد.