به اطلاع دانشگاهیان عزیز می رساند مجوز برگزاری آزمون زبان انگلیسی TOLIMO از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه بیرجند صادر گردید. ضمناً اولین آزمون در اردیبهشت 95 برگزار می گردد.