پیرو مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه بیرجند مبنی بر برگزاری مراسم گرامیداشت چهلمین سال تأسیس این دانشگاه، ستاد گرامیداشت این مناسبت در دانشگاه بیرجند تشکیل شد.

این ستاد مرکب از دکتر خلیل خلیلی ریاست دانشگاه به عنوان رئیس ستاد، دکتر غلامرضا زمانی معاون اداری و مالی دانشگاه به عنوان دبیر و علاوه بر دبیرخانه، شامل کمیته¬های علمی، فرهنگی و اجرایی می-باشد.
دبیرخانه در محل روابط عمومی دانشگاه استقرار یافته و مسئولیت آن با مدیر روابط عمومی دانشگاه است. کمیته علمی با مسئولیت دکتر محمدحسن فتحی¬نسری مدیر پژوهشی دانشگاه، کمیته فرهنگی با مسئولیت دکتر سیده عذرا میرکاظمی مدیر امور اجتماعی دانشگاه و کمیته اجرایی با مسئولیت علیرضا منصوری رئیس اداره رفاه دانشجویان ، فعالیتشان را برای هرچه بهتر و باشکوه¬تر برگزار کردن مراسم مذکور آغاز کرده¬اند.
آیین گرامیداشت چهلمین سال تأسیس دانشگاه بیرجند چهارم خردادماه 95 در این دانشگاه برگزار می¬شود.