در مسابقات فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه های استان خراسان جنوبی که طی سه روز در محل سالن ورزشی فجر دانشگاه بیرجند برگزار شد، تیم دانشگاه بیرجند مقام اول این مسابقات را به دست آورد.
در این مسابقات تیم دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی در جایگاه های دوم و سوم ایستادند.

footsal 1 footsal 2