فرا رسيدن دهه فجر، فرصت مغتنمي است تا سرافرازانه به بازخواني ماهيت انقلاب و ترسيم آينده آن بپردازيم.

بي ترديد، انتهاي راهي كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در 37 سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي پيموده است، قله‌هاي رفيع توسعه علمي است.

آنچه باعث افتخار است اين است كه دستاوردهاي علم و فناوري كشور كه جهانيان را به حيرت واداشته و آنها را مشتاق ارتباط با «جمهوري اسلامي ايران» كرده است، تكيه بر دانش بومي استادان و دانش آموختگان است كه رنگ و بوي «استقلال» كشور را در همه زمينه‌ها پيش چشم جهانيان به نمايش گذاشته است.

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام مي كند در آستانه سي و هشتمين سال پيروزي انقلاب اسلامي، دانشگاهيان، دانشجويان، پژوهشگران و جامعه علمي كشور به پاسداشت پيروزي انقلابي كه مظهر اتحاد و همدلي همه گروه‌هاي كشور بود، با رويكردي معرفت‌مدارانه شركت مي‌كنند و بار ديگر با رهبر فقيد انقلاب، حضرت امام خميني(ره) بيعت كرده، در ادامه راه استقلال و خودكفايي با رهبري معظم انقلاب ميثاقي دوباره مي‌بندند.