تیم شنای دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند در مسابقات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه سه کشور که در دانشگاه سمنان برگزار گردید موفق به کسب عنوان سومی تیمی و دریافت سهمیه شرکت در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور شد.

دانشجویان شرکت کننده از دانشگاه بیرجند همچنین موفق شدند مقام دوم و سوم انفرادی و مقام سوم در رشته های 4 در 100 متر مختلط تیمی و 4 در 100 متر آزاد تیمی را به دست آورند.

shena1 shena2