تیم تنیس روی میز دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند موفق به کسب مقام های اول تیمی، اول دوبل و سوم مشترک انفرادی مسابقات دانشجویان پسر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 3 ورزش کشور گردید.
تیم دانشگاه بیرجند همچنین سهمیه حضور در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور را نیز دریافت کرد.
در این مسابقات تیم دانشگاه فردوسی مشهد و تیم دانشگاه سمنان پس از دانشگاه بیرجند به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند.
در مسابقات انفرادی نیز علیرضا رهبر از دانشگاه سمنان به مقام اول دست یافت.
محمدعلی شیخ الطائفه مقام دوم و محمدرضا یوسفی و مهدی اخروی مشترکاً مقام سوم را کسب کردند.
در مسابقات دوبل دانشگاه بیرجند اول شد، دانشگاه سمنان مقام دوم و فردوسی مشهد و اسفراین مشترکاً مقام سوم را از آن خود کردند.