تیم والیبال دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند در مسابقات دانشجویان دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 3 ورزش کشور به مقام قهرمانی دست یافت و موفق به کسب سهمیه حضور در سیزدهمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان کشور گردید.
در این مسابقات تیم دانشگاه صنعتی شاهرود مقام دوم و تیم دانشگاه فردوسی مشهد مقام سوم را از آن خود کردند.