در مراسم اختتامیه مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 3 ورزش کشور که در دانشگاه بیرجند برگزار شد؛ در بخش تیمی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه بیرجند و دانشگاه صنعتی شاهرود به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب نمودند. در بخش انفرادی این مسابقات حمیده ایرانمنش و معصومه مدرسی مقام های اول و دوم و هانیه شکیبایی و معصومه صباح از دانشگاه فردوسی مشهد مشترکاً مقام سوم را به دست آوردند.
در بخش دوبل نیز از دانشگاه فردوسی ایرانمنش و مدرسی به مقام اول، شکیبایی و صباح مقام دوم و یمانی و صابری از دانشگاه صنعتی شاهرود و زراعتی و ساقینی از دانشگاه بیرجند مشترکاً به مقام سوم را کسب کردند.
اختتامیه مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 3 ورزش کشور روز یکشنبه 4 بهمن ماه 94 با حضور ریاست دانشگاه در محل سالن ورزشی فجر دانشگاه بیرجند با اهدای کاپ قهرمانی و لوح تقدیر به برگزیدگان انجام شد.

 

tenis4

         
tenis1   tenis2   tenis3