چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 1616

براساس پیگیری های متعدد انجام شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به استناد نامه شماره 226423/3/3 مورخ 94/10/27 با انتشار نشریه فناوری برنامه درسی در دانشگاه بیرجند موافقت نمود. حوزه معاونت پژوهش و فناوری این دستاورد ارزشمند را به تمامی همکاران حوزه علوم انسانی و به ویژه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریک عرض نموده و مراتب تشکر و قدردانی خود را از جناب آقای دکتر محسن آیتی سردبیر محترم نشریه مذکور به جهت پیگیری های مجدانه ایشان اعلام می دارد.

حوزه معاونت پژوهش و فناوری