چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 1592

 

مسابقات بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند از سری مسابقات درون دانشگاهی ورزش های همگانی دانشجویان با شرکت 65 نفر برگزار گردید. در این مسابقات فاطمه گرامیان و مهسا کدخدا به ترتیب مقام های اول و دوم را به دست آوردند و مریم فرخی و فاطمه برزگانی نیز مشترکاً سوم شدند.