جلسه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان بعدازظهر دوشنبه چهاردهم دی ماه با حضور مدیران فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه ها در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه بیرجند برگزار شد.

در این نشست در خصوص مسایل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها بحث و تبادل نظر گردید و ضرورت نقش آفرینی و پویایی دانشگاه ها جهت حضورر حداکثری در انتخابات اسفندماه مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین بر همفکری و هماهنگی بین دانشگاه ها در حل مسایل فرهنگی و حفظ آرامش و متانت فضای دانشگاه ها تأکید شد.

برگزاری متمرکز اردوهای راهیان نور با مشارکت دانشگاه های استان با استفاده از شبکه ریلی و قطار از دیگر مصوبات این جلسه بود.