قرار گرفتن 2 نفر از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه بیرجند در فهرست سرآمدان علمی ایران

به استناد نامه شماره 94158/2 مورخ 2/10/94 فدراسیون سرآمدان علمی ایران که از مجموعه های مرتبط با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد، جناب آقای دکتر عبدالرضا رضایی فرد و سرکار خانم دکتر معصومه جعفرپور از اعضای محترم هیات علمی گروه شیمی دانشگاه در فهرست سرآمدان علمی کشور قرار گرفته و واجد دریافت گرنت پژوهشی و گرنت آزمایشگاهی گردیده اند. حوزه معاونت پژوهش و فناوری این دستاورد ارزشمند را به جناب آقای دکتر رضایی فرد و سرکار خانم دکتر جعفرپور تبریک عرض نموده، سلامتی و توفیق روزافزون ایشان و تمامی همکاران را از درگاه خداوند آرزومند است.

حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند