مسابقات والیبال دانشجویان پسر دانشگاه های خراسان جنوبی برگزار شد

تیم های والیبال دانشجویان پسر دانشگاه های استان طی سه روز از دوم تا چهارم دی ماه در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند به رقابت پرداختند.

در این مسابقات تیم های دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه بیرجند و دانشگاه صنعتی به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

 

varzesh4