چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 1324

ارائه 85 سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه بیرجند

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری 85 مورد سخنرانی علمی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در موضوعات مختلف علمی ارائه می شود.

این سخنرانی ها در 10 دانشکده دانشگاه بیرجند انجام می شود و دانشکده علوم که قدیمی ترین دانشکده دانشگاه است با 21 مورد سخنرانی بیشترین تعداد سخنرانی علمی را در هفته پژوهش امسال دارد.

برنامه سخنرانی اعضای هیات علمی به مناسبت هفته پژوهش94

Dog