امضای تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه میراث فرهنگی و دانشگاه بیرجند

به منظور گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه بیرجند و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منعقد گردید.

براساس این تفاهم نامه طرف ها نسبت به انجام همکاری های نظام مند مشترک پژوهشی، آموزشی و اجرایی در حوزه های باستان شناسی، مردم شناسی، هنر اسلامی، صنایع دستی و سایر موضوعات و مطالعات میان رشته ای مرتبط اقدام خواهند نمود.

بهره مندی از امکانات آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاهی، کتابخانه ای و ارتباطات بین المللی یکدیگر، همکاری در زمینه برگزاری همایش ها و کنگره های مشترک علمی، همکاری در راستای ایجاد رشته های آموزشی ـ پژوهشی میان رشته ای، جذب و اجرای طرح های پژوهشی، استفاده طرفین تفاهم از توان علمی و پژوهشی یکدیگر، همکاری در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و انتشار نتایج حاصل از پژوهشهای طرف ها و نشریات و کتب تخصصی صدور مجوز های لازم جهت انجام پروژه های میدانی و مشترک باستان شناسی و تسهیل در امر دسترسی به اسناد و مدارک تاریخی و انجام سفرهای علمی توسط اعضای هیأت علمی و پژوهشگران از جمله مصادیق مورد توافق طرفین می باشد.