مدیر جدید تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند معرفی شد

دکتر خلیل خلیلی ریاست دانشگاه بیرجند طی حکمی دکتر سید علیرضا ذوالفقاری را به عنوان مدیر جدید تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند منصوب کرد.

در مراسمی که به منظور معرفی مدیر جدید تحصیلات تکمیلی این دانشگاه در محل دفتر معاونت آموزشی با حضور ریاست دانشگاه برگزار گردید از خدمات هشت ساله دکتر حسین فرسی مدیر قبلی تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند قدردانی شد.

 pic21  pic20  pic22