همایش گوهرشناسی و بلورشناسی در دانشگاه بیرجند برگزار شد

دومین همایش گوهرشناسی و بلورشناسی ایران روز پنج شنبه 28 و جمعه 29 آبان ماه 94 در دانشگاه بیرجند برگزار شد.

در اولین روز همایش پس از مراسم افتتاحیه که در تالار ولایت انجام شد 12 مقاله به صورت سخنرانی و 15 مقاله به صورت پوستر ارائه گردید.

تراش و طراحی گوهر سنگ ها، کارآفرینی و اشتغال صنعت گوهر سنگ ها، روشهای نوین شناسایی گوهر سنگ و زمینه های فرهنگی و اجتماعی و تجارب گوهر سنگ ها در ایران و جهان، ژئوشیمی و بلور شیمی و به سازی و روشهای ساخت آزمایشگاهی گوهر سنگها از محورهای این همایش بود. عصر روز پنج شنبه همچنین کارگاه آموزشی در زمینه گوهر شناسی برگزار شد.

در دومین روز از همایش جمعی از شرکت کنندگان طی یک برنامه علمی از مناطق پر عقیق خراسان جنوبی در شمال غرب خور و غرب بیرجند بازدید کردند.