چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 1868

دانشجوی دانشگاه بیرجند مقام اول مفاهیم قرآنی دانشجویان کشور را کسب کرد

عارف پیشه ور دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه بیرجند مقام اول رشته مفاهیم قرآنی سی امین مرحله ملی جشنواره قرآن کریم دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور را کسب کرد.

این جشنواره قرآنی که بزرگترین رویداد قرآنی در مجموعه دانشگاه های کشور است 18 و 19 آبان ماه 94 در دانشگاه علوم قرآنی قم برگزار گردید.