دانشجویان دانشگاه بیرجند در سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور موفق به کسب مقام دوم در رشته فیلم نامه نویسی و مقام سوم در رشته اذان شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، هادی جهانی راد دانشجوی این دانشگاه موفق به کسب رتبه دوم در رشته فیلم نامه نویسی و وحید سازنده دانشجوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دبیر کانون دانشجویی مطالعات اجتماعی در سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور که در دانشگاه زنجان برگزار شد حائز رتبه سوم در رشته اذان گردید.

شایان ذکر است که 4 نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند در مرحله کشوری سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور حضور یافتند.

 

جناب آقای هادی جهانی راد/ جناب آقای وحید سازنده

دانشجویان عزیز و قرآنی دانشگاه بیرجند

افتخار کسب رتبه دوم در رشته فیلم نامه نویسی و رتبه سوم مسابقات اذان سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور را به شما و خانواده بزرگ دانشگاه بیرجند تبریک عرض می کنیم.

در پناه قرآن و عترت همواره موفق و پیروز باشید.

روابط عمومی دانشگاه بیرجند

20.06.1397