کتابخانه مرکز مشاوره بهداشت و درمان، کتابخانه های حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی و کتابخانه کتب مذهبی غدیر نهاد رهبری در کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دکتر محمد حسن گنجی دانشگاه بیرجند تجمیع شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، لیلی سیفی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه بیرجند با بیان این مطلب اظهار داشت: با هدف استفاده بهینه از فضا و منابع کتابخانه ای، کتابخانه های تخصصی غیر متمرکز در سطح دانشگاه در مجموعه کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دکتر محمدحسن گنجی تجمیع شدند.

دکتر سیفی در این باره گفت: کتابخانه های تخصصی پایداری، انقلاب اسلامی و علمی ـ هنری حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی با 12 هزار جلد کتاب، کتابخانه تخصصی مرکز مشاوره بهداشت و درمان با بیش از 2 هزار جلد کتاب و همچنین کتابخانه تخصصی مذهبی غدیر با بیش از 7 هزار جلد کتاب به کتابخانه مرکزی دانشگاه منتقل شد.

 DSC0039