مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه 24/6/94 در محل سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه بیرجند برگزار شد.

در این مراسم که اعضای هیأت رئیسه و جمعی از مدیران ارشد دانشگاه حضور داشتند دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند با تبریک چهلمین سال تأسیس این دانشگاه از دانشگاه بیرجند به عنوان یک دانشگاه بالغ و بالنده یاد کرد و افزود : چهل سال حضور آموزش عالی در این منطقه نقش انکار ناپذیری در توسعه علمی و دانشگاهی استان خراسان جنوبی داشته است. رئیس دانشگاه بیرجند در خصوص اهمیت ارتباط و تعامل با سایر بخشهای بیرون دانشگاه آن را هم افزایی و از مصادیق اقتصاد مقاومتی توصیف کرد و ضمن بیان فواید و اثرات مثبت تعامل و ارتباط با کتابخانه و مراکز اسناد و مجلس شورای اسلامی گفت: کتابخانه مرکزی دانشگاه بیرجند کتابخانه بزرگی است که می تواند به عنوان کتابخانه مرجع استان مورد استفاده قرار گیرد.

دکتر محمدرضا مجیدی رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی با معرفی ظرفیتهای فراوان ارتباطی بین دانشگاه بیرجند و کتابخانه مجلس شورای اسلامی و پتانسیل فرهنگی و دانشگاهی بیرجند گفت: امیدواریم روزی از بیرجند به عنوان یک مرکز علمی و فرهنگی در سطح جهان یاد شود.

دکتر مجیدی انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه بیرجند را در راستای انتقال و ارتباط بیشتر فعالیت های مجلس به استانها بیان کرد و افزود: با تحقق این تفاهم نامه دانشگاه بیرجند نه تنها با مجموعه کتابخانه و موزه مجلس مرتبط می شود بلکه با چهار مجموعه بزرگ کتابخانه ای و علمی کشور شامل مجمع کتابخانه های بزرگ کشور(مکتب)، مجمع هماهنگی مراکز تاریخ پژوهی ایران (مهتاب)، کنسرسیوم تأمین محتوا و کمیته ملی حافظه جهانی ارتباط و تعامل خواهد داشت.

دکتر محمدعلی بهدانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند در ابتدای مراسم با بیان اینکه کیفیت بخشی به فعالیت های پژوهشی دانشگاه و ارتباط با بخش های مرتبط با دانشگاه است؛ اظهار داشت: کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به دلیل غنا و قدمتی که در سطح کتابخانه های کشور دارد می تواند موجب رشد و تعالی هرچه بیشتر دانشگاه، اعضای هیأت علمی و علاقه مندان به حوزه تحقیق و کتاب باشد.