راه یابی دانشجوی دانشگاه بیرجند به مرحله نهایی مسابقات ملی اذان دانشگاه های کشور

جواد خسروی دانشجوی رشته برق ـ الکترونیک دانشگاه بیرجند در مسابقات ملی اذان دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در بین حدود 350 شرکت کننده به مرحله نهایی راه یافت.

مرحله نهایی این مسابقات 28 و 29 مهرماه 94 در مشهدمقدس برگزار می شود.