در مسابقات دو و میدانی چهاردهمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور، دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند با کسب دو مدال طلا و سه مدال نقره، مقام چهارم این مسابقات را از آن خود کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، سمیه نطقی مقدم در رشته پرتاب وزنه و پرتاب نیزه توانست دو مدال طلای این مسابقات را برگردن آویزد.

در رشته های دوی 100 متر و پرش طول نیز مریم السادات اصغری مدال نقره این مسابقات را به دست آورد.

در دوی 4 در100 متر امدادی مطهره محمدی، هما نصیریان، مریم السادات اصغری و فاطمه زارعی توانستند مدال نقره این رشته را کسب نمایند.

دانشگاه بیرجند در مجموع نتایج تیمی پس از دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی، دانشگاه اصفهان و دانشگاه تهران مقام چهارم این مسابقات را کسب کرد.

زهره حسن پور سرپرست کل کاروان دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند، ملیکا مودی و منیره ترکاونی مربیگری و سرپرستی تیم های شرکت کننده را در مسابقات دو و میدانی چهاردهمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور برعهده داشتند.

4.5.97