پنجاه و هفتمین نشست شورای مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه 9 کشور در دانشگاه نیشابور برگزار شد.

دکتر عذرا میرکاظمی مدیر امور اجتماعی دانشگاه بیرجند و دبیر شورای مدیران فرهنگی و اجتماعی منطقه 9 در این باره گفت: در نشست مذکور مباحثی در خصوص جایگاه و نقش دانشگاه در جامعه و اهمیت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به عنوان یکی از رسالت های مهم دانشگاه ها مطرح شد.

وی افزود: نشست تخصصی آسییب شناسی فضای مجازی در دانشگاه و کارگاه آموزشی شیوه های مخاطب شناسی و مدیریت جذب مخاطب و تقدیر از مدیران قبلی فرهنگی و اجتماعی از برنامه های نشست یک روزه شورای مدیران فرهنگی و اجتماعی منطقه 9 کشور بود.

13.04.97