آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در سال 1397 همزمان با سراسر کشور صبح و عصر پنج شنبه و جمعه 7 و 8 تیر در پردیس شوکت آباد دانشگاه بیرجند برگزار  شد.
دکتر محسن آیتی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند در این باره گفت:  آزمون عمومی و اختصاصـی داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح پنج شنبه 7تیر با 1816 نفر داوطلب، داوطلبان گروه آزمایشی هنر در بعداز ظهر پنج شنبه با 527 نفر داوطلب، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه 8 تیر با 2هزار و هفتصد نفر داوطلب و داوطلبان گروه آزمایشی زبان های خارجی بعدازظهر جمعه با 815 نفر داوطلب در حوزه آزمون شهرستان بیرجند در دانشکده ها و ساختمان های آموزشی پردیس شوکت آباد دانشگاه بیرجند برگزار گردید.
دکتر آیتی تعداد داوطلبان استان خراسان جنوبی در آزمون سال ۱۳۹۷ را ۱۳ هزار و ۶۳۰ نفر در ۱۱ حوزه امتحانی اعلام کرد و افزود: گروه علوم تجربی با ۶ هزار و ۱۷۰ نفر بیشترین فراوانی و گروه ریاضی و فنی با یک هزار و هشتاد نفر دارای کمترین شرکت کننده در خراسان جنوبی است.
نتایج اولیه آزمون دهه اول مرداد از طریق  سایت سازمان سنجش اعلام می شود.
a 51121 52445عکس آرشیوی