نشست شورای مدیران دانشگاه ها ، موسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری منطقه ۹ کشور برای انتخاب دبیر شورا روز سه شنبه ۲۲ خرداد در دانشگاه صنعتی قوچان برگزار شد.

در این نشست که مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی روابط عمومی های دانشگاه ها ، موسسات آموزش عالی و پارکهای علم و فناوری وزارت علوم نیز حضور داشتند؛ مدیر روابط عمومی دانشگاه بیرجند با کسب حداکثر آراء به عنوان دبیر شورای منطقه انتخاب شد.

97.03.23