دکتر احمد خامسان سرپرست دانشگاه بیرجند صبح امروز دوشنبه 21 خرداد ماه از پردیس شرکت های دانش بنیان و مرکز رشد خلاقیت و نوآوری سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه انصارالرضا(ع) بیرجند بازدید کرد.

دکتر احمد خامسان پس از بازدید از مراکز رشد خلاقیت و نوآوری و شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناوری سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری در جمع مدیران شرکت های دانش بنیان حضور یافت و در جریان فعالیت های آنان قرار گرفت.

اولین پردیس شرکت های دانش بنیان خراسان جنوبی درقالب 30 واحد اداری و مرکز رشد خلاقیت و نوآوری و سایت کامپیوتر جهت تبدیل ایده به محصول توسط سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه انصارالرضا(ع) در بیرجند راه اندازی شده است.

505932